מדידות מה-BuySide

יעוץ השקעות (אנונימי) בכלי תקשורת

חוק הסדרת העיסוק מגדיר ייעוץ השקעות כך:

מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים.

בנוסף, לפני למעלה מעשור, הבהירה הרשות עמדתה לפיה:

מתן מידע על נייר ערך… כאשר בחירתו של המידע הניתן נעשית על פי שיקול דעתו של נותן המידע… ויש במידע כדי להוביל את מקבלו למסקנה ביחס לכדאיות ההשקעה בנייר ערך… הוא בבחינת ייעוץ השקעות גם אם אין ניתנת המלצה מפורשת להשקעה.

החוק הנ"ל מוסיף ומורה כי כשמדובר בייעוץ השקעות בכלי תקשורת, על נותן הייעוץ לכלול הודעה מפורשת אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא (הזכרתי זאת גם בשולי רשומה זו)

עכשיו שאלה, אבל ראשית קראו את הקטע הבא (אוהד קורן, 'גלובס', בטור אוהד יחסית על מניית בבילון):

גורם בכיר בשוק הסביר כי "… הסיפור הוא שתגובת השוק הישראלי למניה היא לא מקצועית בלשון המעטה. אתמול ירדה המניה ב-7% לאחר דוחות עם רווח ותזרים מזומנים חזקים, וכנראה שמיום ליום האפשרות הזו, למחיקת המניה מהמסחר, הופכת לטובה יותר מבחינת רוב הגורמים החזקים בחברה". אותו גורם הוסיף כי "השוק בישראל לא מבין את בבילון, לא יודע לנתח אותה כראוי ואין זה פלא שיש לשקול את האפשרות להיסחר מעבר לים, בנוסף למסחר בארץ, או מחיקה מוחלטת מהשוק הישראלי".

האם יש למישהו ספק שמדובר בייעוץ השקעות מפי אותו "גורם בכיר"? האם יש למישהו ספק כי יש במידע הזה "כדי להוביל" את הקוראים "למסקנה ביחס לכדאיות ההשקעה" במניית בבילון? לא חושב שיימצאו רבים שיענו בשלילה.

עכשיו לשאלה: האם הרשות מתירה הפרה אנונימית של החוק? מדוע לא תדרוש הרשות מהעיתון לוודא מול מקורותיו 'הבכירים' (והזוטרים כאחד) ולהבהיר האם יש להם או אין להם עניין אישי? וגם אם נתיר לאותו בכיר אנונימי להפר את הכללים, האם למדיום המפרסם – דהיינו לעיתון תחתיו חוסה אותו מקור אנונימי – אין כל אחריות?

2 thoughts on “יעוץ השקעות (אנונימי) בכלי תקשורת

  1. ניר

    עודד שלום,
    ראשית, מה הגילוי הנדרש מעיתונאים עצמם? שהרי השימוש בעיתונאות ע"י גורמים שונים ניכר בכל יום.
    שנית, מה דורשת הרשות ממי שכותב ניתוח על ני"ע בבלוג? ואיך זה מול הדרישות בארה"ב?
    תודה.

כתיבת תגובה